Lokalt college Stockholm Stad

Lokala mål 2021-2026

MÅL 1:Att fler elever väljer skolor inom Stockholms lokala vård och omsorgscollege

Aktiviteter:

 • Tydlig information till elever och vårdnadshavare om kopplingen till arbetslivet
 • Informera berörda arbetsplatser om tillhörigheten i Vård- och omsorgscollege och vad det innebär
 • Marknadsföring

MÅL 2: Utbildningen ska möjliggöra en anställning i kommunal, regional eller privat vård och omsorgsverksamhet

Delmål: Säkerställa att utbildningen matchar de behov som arbetslivet efterfrågar. Utöka samarbetet med arbetsgivarna, att de ser vinsterna med delaktighet i VOC.

Aktiviteter:

 • Regelbundna avstämningar av utbildningen och arbetslivet, fastslagna datum för redovisning och presentation av samarbetet med arbetslivet
 • Redovisning av genomförda handledarutbildningar och, språkombudsutbildningar
 • Eftersträva systematiserad praktikplatsfördelning
 • Systematiserad handledarutbildning

Samverkande parter

VO-College Stockholms stad: Stockholm stad (Äldreförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen), Region Stockholm, Bromma äldreförvaltning, Vardaga, Aleris, Ambea, Danvikshem, Stockholms Sjukhem, Stockholms borgerskap, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor

Certifierade utbildningsanordnare

Gymnasieutbildning

Drottning Blankas Gymnasieskola Södra (Stockholm stad)

Kungsholmens västra gymnasium (Stockholm stad)

Vuxenutbildning 

Campus Åsö vux (Stockholm stad)

Cuben Utbildning Fridhemsplan (Stockholms stad)

Cuben Utbildning Högdalen (Stockholms stad)

KompetensUtvecklingsInstitutet (Stockholms stad)

MoA Lärcentrum Älvsjö (Stockholm stad)

Yrkeshögskoleutbildning

Frans Schartaus Handelsinstitut (Stockholms stad)

KompetensUtvecklingsInstitutet yrkeshögskola (Stockholm stad)

Lokal styrgrupp

En eller flera kommuner och utbildningsanordnare ingår i ett lokalt college och drivs av en lokal styrgrupp. Ledamöter i lokala styrgrupper ansvar och uppdrag omfattar: 

 • Leda arbetet utifrån regional vision och regionalt uppställda mål samt utifrån lokala mål
 • Inventera och analysera det lokala behovet av personal- och kompetensförsörjning
 • Anpassa utbildningar efter verksamheternas behov
 • Lyfta frågor från lokal till regional nivå (via ordförande)
 • Följa upp och utvärdera målen och kvalitetskriterierna årligen inför den regionala verksamhetsuppföljningen
 • Kommunicera resultatet till den regionala styrgruppen
 • Ansvara för marknadsföring internt och externt
 • Vara vidarekommunikatörer till de olika nivåerna i verksamheterna (exempelvis inbjudningar, enkäter och övrig informationsspridning)
 • Bedriva omvärldsbevakning
 • Implementera och genomföra nationella riktlinjer
 • Lokal styrgrupp har mandat att fatta beslut gällande lokala mål, anpassning av utbildningar inom samverkan samt godkännande av anslutande utbildningsanordnare och vid ett ev. nekande beslut redogöra motiveringen till regional styrgrupp

Aisha Amin

Regional processledare Stockholmsregionen
E-post

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se